Упутство за развој пројекта

2. Формирање табеле са називима улица и тргова

Списак улица и тргова представља основу сваког локалног пројекта (нпр. све фотографије које буду додате на платформу потребно је повезати са одговарајућом улицом/тргом). Све улице/тргове могуће је пронаћи на сајту Геосрбија (a3.geosrbija.rs), а приликом формирања списка препоручује се коришћење онлајн мапе у којој је могуће обележити улице које су додате (Yandex Map Constructor или Google MyMaps).

За додавање улица и тргова неопходно је направити документ у који ће се уносити подаци. Документ се може направити помоћу програма LibreOffice Calc (бесплатан програм) или MS Office Excel, али је важно да се документ сачува у .xlsx формату.

За једно насељено место се формирају две картице у документу:

 • картица са тренутним називима улица;
 • картица са старим називима улица.

1.1. Картица са тренутним називима улица

Табела у овој картици се састоји од 10 колона. У наставку је употреба колона објашњена на неколико примера:

 • id – јединствена ознака за улицу/трг у насељеном месту

  NikoleTesle
  TrgKraljaPetraPrvog
  6Oktobra
  Karadjordjeva
  KejRadojaDakica

 • kraceime – краћи назив улице/трга

  Николе Тесле
  Трг краља Петра Првог
  6. октобра
  Карађорђева
  Кеј Радоја Дакића

 • duzeime– дужи назив улице/трга

  Улица Николе Тесле
  Трг краља Петра Првог
  Улица 6. октобра
  Карађорђева улица
  Кеј Радоја Дакића

 • link – формира се на основу назива улице/трга

  улица-николе-тесле
  трг-краља-петра-првог
  улица-6-октобра
  карађорђева-улица
  кеј-радоја-дакића

 • opis – текст који се односи на назив улице

 • mapaulice – графика која приказује позицију улицу/трга на Yandex мапи. Упутство за прављење графике.


 • gmapa – садржи везу ка улици/тргу у Google мапама

 • ymapa – садржи везу ка улици/тргу у Yandex мапама

 • wego – садржи везу ка улици/тргу у WeGo мапама

 • idfotke – јединствена ознака за фотографију која ће бити употребљена на почетку странице (нпр. 0542). Ово поље треба оставити празно.

Пример табеле је приказан на слици 1. Дакле, свака улица и трг у насељеном месту представља један ред у табели. Пример једне се налази на крају ове странице.

Слика 1 - Пример табеле са називима улица и тргова

1.1. Картица са старим називима улица

Табела у овој картици се састоји од 8 колона. У наставку је употреба колона објашњена на примеру Улице војводе Рдомира Путника:

 • id – јединствена ознака за стари назив улице/трга у насељеном месту

 • fkid – јединствена ознака за улицу/трг у насељеном месту - ова ознака треба да се поклопи са јединственом ознаком из претходне табеле (VojvodeRadomiraPutnika)

 • naziv – стари назив улице/трга

 • od – година од када важи назив

 • do – година до када важи назив

 • dokument – назив документа у којем се налази одлука о именовању улице/трга - то може бити службени лист, књига или неки други документ

 • dokumentizvor – назив институције/књиге у којој се налази документ (нпр. Овај документ се налази у Историјском архиву у Панчеву)

 • dokumentlink – веза ка документу (уколико је документ дигитализован)

Пример табеле је приказан на слици 2.

Слика 2 - Пример табеле са старим називима улице

За преузимање

Документ са називима улица