Упутство за развој пројекта

3. Израда табли са називима улица и тргова

За сваку улицу/трг неопходно је направити одговарајућу таблу са називом, у складу са законом. Изглед табли је дефинисан у Књизи графичких стандарда коју је објавио Републички геодетски завод 2017. године. Иако је у Уредби о адресном регистру из 2017. године наведено да табла са називом може изгледати у складу са одлуком јединице локалне самоуправе, све табле у локалним пројектима израђују се у складу са Књигом графичких стандарда.

Табле се праве у програму AutoCAD. Називе улице/тргова треба написати на језицима и писмима који су у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе. За исписивање текста неопходно је инсталирати слова која је могуће преузети на овој страници.

До сада је направљен велики број табли које је могуће преузети; махом су табле на српском језику (ћириличко писмо).

За преузимање

Шаблони за табле
Табле: српски(ћирилица)
Табле: српски(ћирилица)-македонски