О пројекту

Улице Србије је пројекат који је настао са циљем да на једном месту обједини све податке локалних пројеката који промовишу локалну историју. Сви заинтересовани на једном месту могу да претраже базу фотографија, разгледница, докумената, мапа, али и да пронађу корисне и значајне историјске информације о градовима и општинама који су укључени у овај пројекат.

Идеја за формирањем централног регистра је повезана са покретањем локалне платформе Панчева у септембру 2018. године. Основа локалне платформе Улице Панчева је списак улица и тргова Панчева са старим називима, а са унапређењем сајта развијене су и: база фотографија и разгледница, база докумената, поређење старих и нових фотографија, база локалних прича и база мапа и планова Панчева. Циљ ове платформе је да на једном месту прикупи и представи значајне податке о Панчеву који би у сваком тренутку били доступни свим посетиоцима. Такође, идеја је да се у развој платформе активно укључе и становници Панчева, који би остављањем својих прича на друштвеним мрежама употпунили информације о Панчеву.

Све локалне платформе развијају локалне институције: удружења, музеји, архиви. Укључивањем више градова и општина у Србији јавила се потреба за развојем централног регистра који би објединио податке са локалних платформи на једном месту. Зато је у јулу 2019. године покренут централни регистар Улице Србије.

Носилац пројекта Улице Србије је Удружење „Пансеј“ из Панчева.

Носиоци локалних пројеката

О пројекту у медијима

Улице Србије: Како кроз интернет платформу очувати локалну културну историју

BBC News Serbian
26.2.2021.

Прочитајте више